Tổng kết 5 năm thực hiện đề án về xây dựng xã hội học tập

Thứ Tư, 29/07/2020, 15:27 [GMT+7]

Tổng kết 5 năm thực hiện đề án về xây dựng xã hội học tập

Ngày 29-7, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua thực hiện Đề án 281 của Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và tuyên dương điển hình xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

 

ại diện Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (bìa phải) trao cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa.
Đại diện Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (bìa phải) trao cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa.

 

Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa nhận bằng khen của UBND tỉnh.
 
 
5 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng được tổ chức hội rộng khắp ở cơ sở với tổng cộng gần 204.000 hội viên. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng lan tỏa, hiệu quả các mô hình học tập được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 235.095 gia đình được công nhận "gia đình học tập", chiếm gần 71%; 162 dòng họ được công nhận "dòng họ học tập", chiếm 67%; 905 thôn, tổ dân phố được công nhận "cộng đồng học tập", chiếm hơn 90%; 664 cơ quan, trường học được công nhận "đơn vị học tập", chiếm 69%. Từ năm 2015-2019, quỹ khuyến học các cấp đã trao 253.082 suất học bổng và khen thưởng với tổng số tiền hơn 56,2 tỷ đồng. Từ năm 2015 đến 2020, ngân sách tỉnh cấp gần 4 tỷ đồng để thực hiện đề án…

 

Trong dịp này, có một cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh...
Trong dịp này, có một cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh...

 

... và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.
...và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.
 
Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh được nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trong thực hiện Đề án 281 giai đoạn 2015-2020 và bằng khen của UBND tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2016-2020. Một cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh, 22 tập thể và 18 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh...
 
K.D 
.

các thông tin tiện ích