Từ ngày 6 đến 10-7: Kiểm tra định kỳ cuối năm học cấp tiểu học

Thứ Năm, 11/06/2020, 22:17 [GMT+7]

Từ ngày 6 đến 10-7: Kiểm tra định kỳ cuối năm học cấp tiểu học

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh (HS) cuối năm học 2019 - 2020.


Theo đó, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra định kỳ theo quy định. Đề kiểm tra phải đáp ứng đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá HS tiểu học, không kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học theo hướng dẫn của sở về thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020. Việc kiểm tra định kỳ được tổ chức theo thời khóa biểu vào buổi học chính khóa, không gây áp lực, lo lắng cho HS và cha mẹ HS. HS phải hoàn thành việc ôn tập theo quy định của chương trình trước khi tiến hành kiểm tra định kỳ cuối năm học. Thời gian tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học của hai môn Toán và Tiếng Việt từ ngày 6 đến 10-7. Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét và cho điểm, được trả lại cho HS thông qua cha mẹ HS vào cuộc họp cuối năm học. Sở cũng yêu cầu các đơn vị chấm dứt hiện tượng giáo viên chủ nhiệm xin giáo viên bộ môn điều chỉnh kết quả đánh giá học tập để nâng mức khen thưởng cho HS, tránh khen tràn lan, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục…


V.A
 

.

các thông tin tiện ích