Huy động tối đa trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp

Thứ Năm, 11/06/2020, 22:36 [GMT+7]

Huy động tối đa trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp

Đây là một trong những nội dung tại hướng dẫn tuyển sinh mầm non năm học 2020 - 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.


Cụ thể, sở yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo chủ động xây dựng phương án tuyển sinh trình UBND cấp huyện phê duyệt. Tùy điều kiện của từng địa phương, các trường tổ chức huy động trẻ độ tuổi nhà trẻ (6 đến 36 tháng tuổi) và trẻ mẫu giáo (3 đến 5 tuổi) ra lớp, đặc biệt là huy động tối đa số trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Bên cạnh đó, kiểm tra chặt chẽ điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho việc thu nhận trẻ theo quy định tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.


Sở cũng yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non làm tốt công tác thông báo tuyển sinh, công khai, minh bạch về phân tuyến tuyển sinh, hồ sơ dự tuyển, thời gian tuyển sinh…


T.V

.

các thông tin tiện ích