Kiểm soát việc thực hiện chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên

Thứ Hai, 01/06/2020, 22:29 [GMT+7]

Kiểm soát việc thực hiện chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh, tăng cường kiểm soát việc thực hiện chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên (HS-SV).


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức rà soát, thống kê các đối tượng được thụ hưởng chính sách học bổng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính công bằng, công khai và không bỏ sót đối tượng được thụ hưởng theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chế độ học bổng và khen thưởng HS-SV.


Được biết, theo kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, giai đoạn 2012 - 2019, toàn tỉnh đã thực hiện chính sách học bổng và khen thưởng HS-SV cho 139.971 lượt, tổng kinh phí hơn 307 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi ăn trưa tại trường 28.960 lượt, kinh phí gần 62 tỷ đồng; chế độ học bổng cho HS tiểu học 57.302 lượt, kinh phí gần 94 tỷ đồng; chế độ học bổng cho HS trung học 37.217 lượt, kinh phí hơn 76 tỷ đồng; chế độ HS dân tộc nội trú 3.942 lượt, kinh phí hơn 39 tỷ đồng; chế độ cho SV 3.368 lượt, kinh phí hơn 24 tỷ đồng; chế độ học bổng HS giỏi 4.982 lượt, kinh phí gần 4,4 tỷ đồng; chế độ học bổng, khen thưởng HS các lớp chuyên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 4.200 lượt, kinh phí hơn 7,8 tỷ đồng.


Duy Nhật
 

 

.

các thông tin tiện ích