Xét thăng hạng nghề nghiệp cho giáo viên THPT

Chủ Nhật, 10/05/2020, 10:01 [GMT+7]

Xét thăng hạng nghề nghiệp cho giáo viên THPT

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THPT hạng III lên giáo viên THPT hạng II trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

 

Hồ sơ xét thăng hạng gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo đến hết ngày 12-6.
Hồ sơ xét thăng hạng gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo đến hết ngày 12-6.
 
Theo đó, đối tượng xét thăng hạng là: cán bộ quản lý, giáo viên đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III, hiện đang làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II được quy định tại Thông tư liên tịch số 23 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ.
 
Mục đích của việc xét thăng hạng nhằm đánh giá, lựa chọn giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng cao hơn chức danh hiện giữ. Đồng thời, động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên tự giác học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Việc tổ chức xét thăng hạng thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật.
 
Hồ sơ xét thăng hạng gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo đến hết ngày 12-6.
 
K.D

 

.

các thông tin tiện ích