05:05, 08/05/2020

Từ 11-5, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức học tập trở lại bình thường

Ngày 8-5, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có văn bản về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trường học. Theo đó, từ ngày 11-5, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức học tập trở lại bình thường. 

Ngày 8-5, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có văn bản về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trường học. Theo đó, từ ngày 11-5, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức học tập trở lại bình thường. 

 

Các trường có thể tổ chức bán trú trở lại tùy điều kiện từng trường.
Các trường có thể tổ chức bán trú trở lại tùy điều kiện từng trường.
 
 
Khi học sinh đi học trở lại, ngoài việc thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị lưu ý: Đối với các trường có học sinh nội trú, bán trú, tùy tình hình thực tế, các trường tổ chức nội trú, bán trú theo quy định. Sở khuyến khích các đơn vị thực hiện dạy học trực tuyến song song với dạy trực tiếp nhằm ôn tập kiến thức cũ cho học sinh. Tùy điều kiện, các trường có thể tổ chức việc dạy thêm, học thêm, dạy tăng tiết cho học sinh khối 12 đảm bảo đúng quy định. 
 
 
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các trường không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp; không áp dụng giãn cách trong lớp; hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau; lớp học được sử dụng điều hòa… 
 
 
K.D