Sẽ có thông tư mới về lựa chọn sách giáo khoa

Chủ Nhật, 19/04/2020, 22:20 [GMT+7]

Sẽ có thông tư mới về lựa chọn sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông.


Điểm mới của dự thảo Thông tư là UBND cấp tỉnh quyết định lựa chọn SGK, thay vì cơ sở giáo dục có thẩm quyền lựa chọn SGK như quy định hiện nay. Điều này căn cứ theo Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.


Dự thảo cũng nêu các nguyên tắc, tiêu chí, hội đồng, quy trình lựa chọn SGK, trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc tổ chức lựa chọn SGK. Trong đó, 3 nguyên tắc lựa chọn SGK gồm: lựa chọn SGK thuộc danh mục SGK đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở một khối lớp lựa chọn 1 đầu SGK; bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật. 2 tiêu chí lựa chọn SGK là: phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục.


V.A

 

.

các thông tin tiện ích