Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tại thành phố Cam Ranh

Thứ Tư, 15/01/2020, 23:23 [GMT+7]

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tại thành phố Cam Ranh

Ngày 15-1, Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh đã kiểm tra, đánh giá công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS năm 2019 tại TP. Cam Ranh. Qua kiểm tra thực tế tại phường Cam Lộc, Cam Phúc Bắc và hồ sơ sổ sách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của thành phố, đoàn đánh giá công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của thành phố đã luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; chất lượng giáo dục của thành phố ổn định; cơ sở vật chất, trang thiết bị được củng cố, tăng cường, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới.


Đối chiếu với các tiêu chuẩn và điều kiện, đoàn kiểm tra đánh giá TP. Cam Ranh đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.


Lê Ngân
 

.

các thông tin tiện ích