Thêm đơn vị được phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Thứ Tư, 25/12/2019, 23:06 [GMT+7]

Thêm đơn vị được phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa đồng ý cho Học viện An ninh nhân dân được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Với quyết định này, Học viện An ninh nhân dân trở thành 1 trong 10 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước được cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.


Bộ GD-ĐT yêu cầu Học viện An ninh nhân dân đăng tải công khai “Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của học viện, Cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT và các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện nghiêm túc Thông tư số 23/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT, đảm bảo người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử chính thức của học viện.


T.H
 

.

các thông tin tiện ích