Kiểm tra nội bộ trường học phải khách quan, tránh hình thức

Thứ Sáu, 01/11/2019, 05:32 [GMT+7]

Kiểm tra nội bộ trường học phải khách quan, tránh hình thức

Đây là một trong những nội dung tại hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc, áp dụng từ năm học 2019 - 2020.


Theo đó, nội dung kiểm tra gồm: các hoạt động của nhà trường; việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học; việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên; kiểm tra chuyên đề giáo viên; hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và các bộ phận khác; hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh; tự kiểm tra công tác quản lý của thủ trưởng đơn vị; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, phổ biến giáo dục pháp luật.


Công tác kiểm tra nội bộ trường học là một hoạt động quản lý thường xuyên của thủ trưởng đơn vị nhằm đôn đốc, thúc đẩy các hoạt động dạy và học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý…


K.Dung

.

các thông tin tiện ích