Học viện Hải quân: Hội thảo khoa học về mô hình nhà trường thông minh

Thứ Tư, 21/08/2019, 22:47 [GMT+7]

Học viện Hải quân: Hội thảo khoa học về mô hình nhà trường thông minh

Ngày 21-8, Học viện Hải quân tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng Học viện Hải quân theo mô hình nhà trường thông minh”.


Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày hơn 20 tham luận, tập trung vào nhiệm vụ, kế hoạch hành động của hệ thống nhà trường quân đội trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, nổi bật là những tham luận: Đổi mới mạnh mẽ về quy trình, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo đáp ứng xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ quản lý giáo dục, tiếp cận và làm chủ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; nâng cao chất lượng học ngoại ngữ; giảng dạy thông minh; môi trường học tập thông minh...


THẾ ANH
 

.

các thông tin tiện ích