Diên Khánh: 39 trường học đạt chuẩn quốc gia

Thứ Ba, 06/08/2019, 21:40 [GMT+7]

Diên Khánh: 39 trường học đạt chuẩn quốc gia

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh, toàn huyện hiện có 39/54 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 72,2%), trong đó: mầm non 15/20 trường, tiểu học 15/23 trường, THCS 9/11 trường.


Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa thẩm định xong kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia của 7 đơn vị, gồm các trường: Tiểu học Diên Phước, Diên Lộc; THCS Nguyễn Du; Mầm non Diên Bình, Diên Thạnh, Diên Xuân, Diên Lạc. Phòng đã hoàn thiện hồ sơ trình Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá, công nhận trong thời gian tới.

 
H.DUNG
 

.

các thông tin tiện ích