Bồi dưỡng chuyên môn hè cho 135 cán bộ, giáo viên mầm non

Thứ Năm, 15/08/2019, 21:44 [GMT+7]

Bồi dưỡng chuyên môn hè cho 135 cán bộ, giáo viên mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa khai mạc lớp bồi dưỡng thường xuyên năm 2019 dành cho 135 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán trong tỉnh.


Đợt bồi dưỡng chia làm 2 lớp, làm việc trong 2 ngày, gồm lớp khối các trường mầm non công lập và lớp khối các trường, lớp mầm non tư thục. Nội dung tập trung vào các chuyên đề như: triển khai thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở giáo dục mầm non; quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên; tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ; sinh hoạt tổ chuyên môn - hình thức và hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên; phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.


Các cán bộ, giáo viên cũng thảo thuận, đề xuất những sáng kiến, kinh nghiệm và nêu những khó khăn, vướng mắc, giải pháp khi triển khai các nội dung bồi dưỡng tại cơ sở.


Đợt bồi dưỡng kết thúc vào ngày 16-8.


K.D

.

các thông tin tiện ích