Sơ kết 3 năm thực hiện dự án "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp"

Thứ Hai, 15/07/2019, 23:19 [GMT+7]

Sơ kết 3 năm thực hiện dự án "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp"

Ngày 15-7, tại TP. Nha Trang, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - LĐ-TB-XH) tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”. Ông Nguyễn Hồng Minh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cùng lãnh đạo các sở LĐ-TB-XH, các trường nghề trong cả nước đến dự.


Qua 3 năm triển khai, dự án đã phân bổ hơn 3.218 tỷ đồng để thực hiện trên toàn quốc. Dự án chú trọng triển khai ở các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động giảng dạy, học nghề; hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chuẩn hóa, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; phát triển chương trình đào tạo thí điểm; phát triển hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; hỗ trợ nâng cao trình độ cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài… Những năm tới, cả nước sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ giáo dục nghề nghiệp; đào tạo dựa trên chuẩn năng lực và đầu ra; chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và hội nhập quốc tế…


Riêng tại Khánh Hòa, dự án đã đầu tư phân bổ khoảng 54 tỷ đồng mua sắm thiết bị đào tạo, sửa chữa xưởng dạy học cho 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; áp dụng và đưa vào giảng dạy 3 nghề cấp độ quốc tế, 8 nghề cấp độ ASEAN, 17 nghề cấp độ quốc gia, hỗ trợ đội ngũ giáo viên dạy nghề tham gia các chương trình nâng cao năng lực, trình độ ở nước ngoài... Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH, mặc dù đã phát huy hết quy mô đào tạo nhưng công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực ở các ngành nghề có nhu cầu phát triển lao động cao. Việc huy động nguồn lực doanh nghiệp tham gia công tác giáo dục nghề nghiệp còn hạn chế. Các ngành nghề thuộc lĩnh vực du lịch vẫn chưa tổ chức được các kỳ đánh giá kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn quốc gia…


V.G
 

.

các thông tin tiện ích