Rà soát, kiểm tra hoạt động của các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học

Thứ Tư, 10/07/2019, 21:20 [GMT+7]

Rà soát, kiểm tra hoạt động của các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản triển khai việc rà soát, kiểm tra tổ chức, hoạt động của các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học trên địa bàn. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân tự ý đặt tên, treo biển quảng cáo trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học để tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng khi chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép, UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành xử lý các vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tiếp tục phối hợp, xử lý.


Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thông báo cho các địa phương biết danh sách các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học đã được cấp có thẩm quyền thành lập và cho phép hoạt động, được cập nhật thường xuyên và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://khanhhoa.edu..vn.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích