Ban Dân tộc và Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

Ký kết chương trình phối hợp công tác nhân đạo

Thứ Sáu, 26/04/2019, 22:55 [GMT+7]

Ký kết chương trình phối hợp công tác nhân đạo

Ngày 26-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác nhân đạo giai đoạn 2019 - 2021.

 

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp.


Nội dung phối hợp gồm: tuyên truyền các giá trị nhân đạo, giáo dục truyền thống nhân ái của dân tộc nhằm tăng cường khối đại đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc; triển khai các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, cuộc vận động liên quan đến công tác dân tộc, công tác nhân đạo, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, hai bên phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; chương trình “Ngân hàng bò”… Đồng thời, hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số; thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo các hoạt động nhân đạo do 2 cơ quan thực hiện…

 


K.H
 

.

các thông tin tiện ích