Trường Sĩ quan không quân:

Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Thứ Năm, 02/08/2018, 21:07 [GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Sáng 2-8, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

 

Trao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên.

Trao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên.


Năm học vừa qua, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo học viên phi công quân sự bậc đại học, sĩ quan dù tìm kiếm cứu nạn và đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn các khóa nhân viên kỹ thuật hàng không trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp cho quân chủng và quốc tế. Kết quả kiểm tra kết thúc môn, kết thúc học phần đạt 97,6% yêu cầu, trong đó có gần 70% khá, giỏi, trên 20% giỏi. Phân loại tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu, trong đó có 66,4% đạt khá giỏi, 25,% đạt loại giỏi. Năm học 2017 - 2018, toàn trường đã nghiên cứu 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; thực hiện 5 đề tài, 2 sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu; nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng 32 giáo trình tài liệu; 13 đề tài, 2 sáng kiến cấp cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục - đào tạo.


Năm học 2018 - 2019, nhà trường xác định tập trung đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, bảo đảm học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đạt chuẩn. Tăng cường đầu tư các trang thiết bị dạy học, nhất là các trang thiết bị dạy học hiện đại, đồng thời khai thác có hiệu quả các ca bin tập lái, phòng chỉ huy bay, huấn luyện nhảy dù... tại Trung tâm Mô phỏng huấn luyện bay và đào tạo kỹ thuật hàng không của trường.


Nhân dịp này, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho 53 giảng viên của trường.


Mai Văn Đông
 

.

các thông tin tiện ích