Trường Sĩ quan Không quân:

Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ Sáu, 05/01/2018, 23:07 [GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 5-1, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức hội nghị Quân chính, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai các nhiệm vụ chủ yếu năm 2018.

 

Nhà trường trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Nhà trường trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.


Năm qua, các đơn vị trong trường đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện đề ra. Kết quả, trong năm toàn trường tổ chức bay được 329 ban với 5.880 giờ 51 phút, đạt 64,6% kế hoạch; đào tạo học viên các chuyên ngành tốt nghiệp ra trường đạt 100% yêu cầu, trong đó có 56,3% khá, giỏi; nghiệm thu và đưa vào sử dụng 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; 5 đề tài, 2 sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu và 12 đề tài, 2 sáng kiến cấp cơ sở; tổ chức huấn luyện nhảy dù cho 368 người với 900 lượt nhảy bảo đảm an toàn. Đặc biệt, nhà trường chỉ đạo kịp thời các đơn vị trong trường triển khai lực lượng, phương tiện tham gia giúp nhân dân Khánh Hòa và Phú Yên khắc phục hậu quả cơn bão số 12.


Năm 2018, các đơn vị trong trường tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; tổ chức huấn luyện bay chặt chẽ, khoa học, chắc chắn, lấy chất lượng an toàn làm chính, coi trọng huấn luyện chuyên sâu, sát với yêu cầu thực tiễn và đối tượng huấn luyện…


Nhân dịp này, nhà trường đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2018.


Mai Văn Đông 

.

các thông tin tiện ích