Thực hiện nghiêm quy định về trường học an toàn

Thứ Ba, 07/03/2017, 06:39 [GMT+7]

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa đề nghị các phòng GD-ĐT, đơn vị trực thuộc tăng cường đảm bảo an toàn trong trường học.


Theo đó, sở yêu cầu các đơn vị tập trung bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên; tăng cường nề nếp, kỷ cương trong nhà trường; thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích. Bên cạnh đó, các phòng GD-ĐT phối hợp với chính quyền địa phương, ban, ngành liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra các đơn vị trường học, đặc biệt là các trường mầm non tư thục, cơ sở nuôi dạy trẻ về việc quản lý cấp phép và các điều kiện đảm bảo trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, an toàn vệ sinh thực phẩm…; xử lý nghiêm các cơ sở GD, tổ chức, cá nhân vi phạm và công bố công khai trên các phương tiện truyền thông...


S.D

 

.

các thông tin tiện ích