Quy định mới về đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

Thứ Năm, 16/03/2017, 21:35 [GMT+7]
Quy chế quy định về hoạt động đào tạo vừa làm vừa học (VLVH) trình độ đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 
Theo đó, phương thức tuyển sinh VLVH gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Cơ sở đào tạo quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh VLVH. Đối tượng tham gia tuyển sinh VLVH được thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.
 
Cơ sở đào tạo được tuyển sinh, thực hiện chương trình đào tạo VLVH trình độ đại học đối với những ngành đã có quyết định cho phép mở ngành đào tạo hệ chính quy trình độ đại học và đã tổ chức đào tạo theo tín chỉ; đã công bố công khai thông báo tuyển sinh VLVH trong đó nêu rõ phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời điểm tuyển sinh, địa điểm tổ chức tuyển sinh chậm nhất 3 tháng trước ngày tuyển sinh…
 
Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5.
 
T.H  
.

các thông tin tiện ích