Các trung tâm học tập cộng đồng:

Tổ chức hơn 5.500 lớp chuyên đề

Chủ Nhật, 21/02/2016, 23:17 [GMT+7]

Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 137/137 xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Trong đó, có 59,1% được xếp loại tốt, 33,6% khá, 7,3% trung bình. Các trung tâm triển khai nhiều hoạt động như: xóa mù chữ; phổ cập giáo dục; phổ biến thời sự, pháp luật; chuyển giao tiến bộ nông lâm ngư nghiệp; dạy nghề; dạy tin học, lái xe… Từ năm 2013 đến nay, các trung tâm tổ chức hơn 5.500 lớp chuyên đề cho hơn 540.100 lượt người tham gia học tập, trong đó có gần 236.600 lao động nông thôn. Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cho các trung tâm từ năm 2013 đến 2015 hơn 17,3 tỷ đồng.


Hiện nay, tỷ lệ người biết chữ trên địa bàn tỉnh ở độ tuổi từ 15 đến 60 đạt 99%, độ tuổi từ 15 đến 35 đạt 100%; tỷ lệ người mới biết chữ tiếp tục học tập và không mù chữ trở lại đạt hơn 90%...


V.A

.

các thông tin tiện ích