Vạn Ninh: 9 tháng, giảm 50 hộ nghèo

Thứ Hai, 03/10/2022, 22:20 [GMT+7]

Vạn Ninh: 9 tháng, giảm 50 hộ nghèo

Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vạn Ninh, đầu năm 2022, toàn huyện còn 781 hộ nghèo, chiếm 2,16% tổng số hộ toàn huyện. Nhờ tập trung triển khai nhiều giải pháp và thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, đến nay, huyện đã giảm được 50 hộ nghèo, đạt 72,46% kế hoạch năm.


Những tháng cuối năm, các cấp, ngành và 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo bền vững; có giải pháp hỗ trợ phù hợp, đồng thời phân công cụ thể cán bộ cấp xã, thôn trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo, nhân rộng các mô hình kinh tế, kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo hiệu quả, nhất là những mô hình tạo việc làm, dễ thực hiện mang lại thu nhập bền vững cho hộ nghèo. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2022 kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,97%.


  HOÀI DUY

 

.

các thông tin tiện ích