Nha Trang: Chấn chỉnh quy trình làm việc của tổ công tác xã, phường

Thứ Ba, 04/10/2022, 22:05 [GMT+7]

Nha Trang: Chấn chỉnh quy trình làm việc của tổ công tác xã, phường

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường: Đối với các tổ công tác quản lý trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị của các xã, phường phải xây dựng quy chế hoạt động, quy trình công tác; khi kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính phải đúng thành phần tổ công tác; trong quá trình thực thi nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch, lịch công tác, quy định phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên tham gia; chấn chỉnh cán bộ khi thực thi nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, quy trình công tác, giữ thái độ đúng mực đối với người dân khi tham gia kiểm tra, giải quyết công việc. Hàng tuần, UBND các xã, phường báo cáo kết quả thực hiện trên lĩnh vực đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị về UBND thành phố (thông qua Phòng Quản lý đô thị tổng hợp).


UBND thành phố giao Phòng Quản lý đô thị theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu thành phố chỉ đạo, xử lý kịp thời đối với những địa phương buông lỏng công tác quản lý để xảy ra tình trạng vi phạm trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị.


THÁI THỊNH

.

các thông tin tiện ích