UBMTTQ Việt Nam và Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa:

Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025

Thứ Hai, 04/07/2022, 22:20 [GMT+7]

Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025

Chiều 4-7, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.


Tại hội nghị, 2 đơn vị thống nhất ký kết phối hợp thực hiện những nội dung như: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào những vùng đặc biệt khó khăn; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi để phản ánh kịp thời với các sở, ban, ngành, địa phương...


Chương trình ký kết phối hợp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.


H.DUNG

 

.

các thông tin tiện ích