Người lao động chưa được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Chủ Nhật, 03/07/2022, 22:01 [GMT+7]

Người lao động chưa được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến thời điểm này, người lao động làm việc ở Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm), Khu Công nghiệp Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa) và Khu Kinh tế Vân Phong (thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh) chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định số 08 ngày 28-3 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Lý do là hồ sơ vẫn đang nằm ở khâu tập hợp, xác minh và chuyển cấp huyện chờ xem xét để chuyển lên UBND tỉnh đề nghị phê duyệt.


Theo Quyết định số 08, việc triển khai hỗ trợ cho người lao động trong 3 tháng 4, 5, 6. Tuy nhiên, đến nay, nhiều doanh nghiệp mới chỉ làm thủ tục đề nghị hỗ trợ cho người lao động tháng 4, 5. Nếu được duyệt, các doanh nghiệp mới tiếp tục đề xuất lần 2 hỗ trợ tháng 6. Tính đến ngày 28-6, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận hồ sơ của 18 doanh nghiệp đề nghị xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội cho gần 700 lao động đang phải thuê nhà.


Qua thống kê sơ bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có khoảng 1.500 lao động làm việc tại 3 địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. Hiện nay mới có huyện Vạn Ninh làm thủ tục đề nghị hỗ trợ 10 hồ sơ của người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 08.


PHÚ AN

.

các thông tin tiện ích