Chính sách giúp người lao động và doanh nghiệp giảm khó khăn

Thứ Tư, 21/07/2021, 23:16 [GMT+7]

Chính sách giúp người lao động và doanh nghiệp giảm khó khăn

Theo Nghị quyết 68 ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, có 3 chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc điều hành, quản lý BHXH tỉnh về những chính sách này.


- Xin ông cho biết cụ thể về chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp?

 

Ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc điều hành, quản lý Bảo hiểm xã hội tỉnh
Ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc điều hành, quản lý Bảo hiểm xã hội tỉnh


- Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ ngày 1-7-2021 đến hết 30-6-2022) cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, NLĐ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước). Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ phòng, chống dịch Covid-19.


- Đối với việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất được thực hiện như thế nào, thưa ông?


- Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4-2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì NLĐ và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.


Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết 42 ngày 9-4-2020 và Nghị quyết 154 ngày 19-10-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.


- Về chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ như thế nào, thưa ông?


- Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng các điều kiện: Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động; có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ theo quy định.


Mức hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/NLĐ/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp từ ngày 1-7-2021 đến hết 30-6-2022.


- Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ trên như thế nào?


- Hiện nay, BHXH tỉnh đã ban hành công văn triển khai thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ gửi các đơn vị sử dụng lao động, BHXH các huyện, thị xã, thành phố để triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. BHXH tỉnh cũng đã đưa các chính sách hỗ trợ nêu trên vào quy trình giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện trực tuyến, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính. Đặc biệt, đơn vị sẽ rút ngắn thời gian giải quyết chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ 5 ngày xuống 4 ngày.


Bên cạnh đó, BHXH tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, NLĐ; xác nhận danh sách NLĐ tham gia đào tạo, NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, NLĐ ngừng việc; xác nhận danh sách lao động vay vốn để trả lương.


- Xin cảm ơn ông!


VĂN GIANG (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích