Từ ngày 1-8, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư

Chủ Nhật, 20/06/2021, 22:44 [GMT+7]

Từ ngày 1-8, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư

Ngày 11-6, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02 (có hiệu lực từ ngày 1-8-2021) quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (viết tắt là công chức hành chính) và công chức chuyên ngành văn thư (công chức văn thư). Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết:

 


- Điểm mới nhất của thông tư này là phần tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng các ngạch công chức hành chính hoặc công chức văn thư không quy định chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.


- Xin bà cho biết rõ hơn về điểm mới này?


- Đối với công chức hành chính, ở ngạch chuyên viên cao cấp, yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng cần có: Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành phù hợp; bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (LLCT), hoặc bằng cao cấp LLCT - hành chính, giấy xác nhận trình độ LLCT tương đương cao cấp LLCT; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp hoặc bằng cao cấp LLCT - hành chính. Ngạch chuyên viên chính cần có: Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc bằng cao cấp LLCT - hành chính. Ngạch chuyên viên cần có: Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên. Ngạch cán sự yêu cầu bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác. Ngạch nhân viên yêu cầu bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên. Riêng trường hợp thực hiện nhiệm vụ lái xe chỉ cần giấy phép lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp.


Tương tự, đối với công chức văn thư, ở ngạch văn thư viên chính, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học; nếu có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Ngạch văn thư viên yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học; nếu có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Ngạch văn thư viên trung cấp yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin; nếu có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.


Công chức hành chính (ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên) vẫn phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương với yêu cầu của vị trí việc làm hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số nếu làm ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.


- Thông tư 02 còn quy định nội dung gì đáng chú ý, thưa bà?


- Thông tư 02 cũng quy định việc xếp lương các ngạch công chức hành chính, công chức văn thư áp dụng Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ.


Đối với công chức hành chính, ngạch chuyên viên cao cấp áp dụng hệ số lương từ 6,20 đến 8,00. Ngạch chuyên viên chính áp dụng hệ số lương từ 4,40 đến 6,78. Ngạch chuyên viên áp dụng hệ số lương từ 2,34 đến 4,98. Ngạch cán sự áp dụng hệ số lương từ 2,10 đến 4,89. Ngạch nhân viên áp dụng hệ số lương từ 1,86 đến 4,06. Trường hợp công chức ngạch nhân viên làm lái xe cơ quan, không có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp yêu cầu vị trí việc làm thì áp dụng Bảng 4 (nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204.


Đối với công chức văn thư, ngạch văn thư viên chính áp dụng hệ số từ 4,40 đến 6,78. Ngạch văn thư viên áp dụng hệ số lương từ 2,34 đến 4,98. Ngạch văn thư viên trung cấp áp dụng hệ số lương từ 1,86 đến 4,06. Việc chuyển xếp lương công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang các ngạch văn thư quy định tại thông tư nêu trên thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007 của Bộ Nội vụ.


- Xin cảm ơn bà!


NGUYỄN VŨ (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích