Giám sát công tác thi đua - khen thưởng tại 2 đơn vị

Thứ Tư, 23/06/2021, 00:09 [GMT+7]

Giám sát công tác thi đua - khen thưởng tại 2 đơn vị

Ngày 22-6, đoàn kiểm tra, giám sát công tác thi đua - khen thưởng và phát hiện điển hình tiên tiến tỉnh năm 2021 kiểm tra, giám sát tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.


Năm 2020 và quý I/2021, các phong trào thi đua luôn được Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII chú trọng thực hiện. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng được tiến hành kịp thời, góp phần cổ vũ người lao động thi đua lao động sản xuất. Năm 2020, công ty được UBND tỉnh tặng cờ tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối các doanh nghiệp (khối 5) và bằng khen doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh; 3 tập thể được Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam công nhận tập thể lao động xuất sắc…

 

Đoàn kiểm tra, giám sát tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII.
Đoàn kiểm tra, giám sát tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII.


Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa luôn triển khai các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác. Năm 2020, đơn vị đã khen thưởng đột xuất nhiều tác giả có tác phẩm đoạt giải tại các cuộc thi. Tỷ lệ người lao động trực tiếp được khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên đạt hơn 18%; được lãnh  đạo đơn vị khen đạt gần 33%. Tập thể Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen, cùng nhiều khen thưởng chuyên đề khác.


Đoàn ghi nhận những nỗ lực triển khai các phong trào thi đua của 2 đơn vị và đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa cập nhật, bổ sung một số văn bản mới về thi đua - khen thưởng.


N.V 

.

các thông tin tiện ích