Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 30-4, 1-5

Thứ Năm, 29/04/2021, 23:36 [GMT+7]

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 30-4, 1-5

Thông báo


Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5

1. Treo cờ Tổ quốc:


Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân trong tỉnh treo cờ Tổ quốc trong 2 ngày 30-4-2021 và 1-5-2021.


2. Nghỉ lễ:


Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế… đang thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần được nghỉ lễ liên tục 4 ngày, từ thứ Sáu ngày 30-4-2021 đến hết thứ Hai ngày 3-5-2021 (nghỉ bù cho thứ Bảy ngày 1-5-2021 trùng vào ngày nghỉ hàng tuần). 

.

các thông tin tiện ích