Khánh Vĩnh: Nỗ lực giảm nghèo

Thứ Tư, 21/04/2021, 21:44 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Nỗ lực giảm nghèo

Huyện Khánh Vĩnh phấn đấu đến cuối năm 2021, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 23,09% xuống còn 18,6% (mức giảm 4,49%). Để đạt được mục tiêu, địa phương đã đề ra các giải pháp nhằm nâng cao đời sống người dân.


Triển khai đồng bộ các chính sách


Theo thống kê, đến cuối năm 2020, huyện Khánh Vĩnh có 2.369 hộ nghèo, chiếm 23,09%. So với năm 2019, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 9,79%. Bà Ca Tông Thị Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết, để đạt được kết quả trên, địa phương đã thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Trong đó, công tác hỗ trợ vay vốn được triển khai cho 2.202 hộ nghèo vay số tiền hơn 54 tỷ đồng; 645 hộ cận nghèo vay số tiền hơn 21,4 tỷ đồng; 6 hộ mới thoát nghèo vay 255 triệu đồng...

 

Một hộ trồng bưởi da xanh ở xã Khánh Thượng.

Một hộ trồng bưởi da xanh ở xã Khánh Thượng.


Đồng thời, huyện triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn tại 3 xã Khánh Nam, Khánh Phú, Khánh Đông với 20 hộ và 1 hợp tác xã tham gia. Trong đó, 17 hộ và 1 hợp tác xã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây hàng năm, lâu năm như chuối, mía, keo... sang trồng bưởi da xanh với diện tích 29ha; 3 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm chuyển sang nuôi heo. Tổng kinh phí thực hiện hơn 2 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh cấp 821 triệu đồng, vốn người dân đối ứng hơn 1,2 tỷ đồng... Trong hỗ trợ đất sản xuất, công tác bóc tách đất để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất được thực hiện tại 3 xã Khánh Đông, Khánh Trung, Khánh Nam với diện tích hơn 65ha...


Phấn đấu thoát huyện nghèo


Theo lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh, năm 2021, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo đề ra, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 23,09% xuống còn 18,6%, phấn đấu thoát huyện nghèo vào cuối năm, huyện tiếp tục tận dụng tốt các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương và địa phương để triển khai các chương trình giảm nghèo. Trong đó, thực hiện hiệu quả Chương trình 30a (chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo) với các tiểu dự án: Tiểu dự án 1 có kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hơn 31 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng. Tiểu dự án 3 (hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo) dự kiến nguồn vốn thực hiện hơn 8,2 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương gần 3,5 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương). Tiểu dự án 4 (hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài) dự kiến nguồn vốn hơn 1,1 tỷ đồng... Riêng Tiểu dự án 2 (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo) huyện không thực hiện do không thuộc địa bàn triển khai.


Cùng với đó, huyện tiếp tục tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong năm, huyện tiếp tục rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, cận nghèo. Tùy tình hình thực tế của các địa phương, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn tham mưu UBND huyện nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện các chương trình, kế hoạch.


Theo bà Mến, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đoàn thể để đảm bảo triển khai đồng bộ các mục tiêu giảm nghèo. Trong đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp triển khai các kế hoạch. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; chính sách khuyến nông - lâm - ngư nghiệp... UBMTTQ Việt Nam huyện cùng các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh việc huy động, hỗ trợ nguồn lực phối hợp có hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, động viên toàn xã hội tham gia thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nhất là giúp hộ nghèo có nhà ở, xóa tình trạng nhà tạm. UBND các xã, thị trấn phân công các hội, đoàn thể giúp đỡ hộ nghèo có kế hoạch phát triển sản xuất, nuôi trồng; lồng ghép nội dung giảm nghèo trong các hoạt động của thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền lợi và nghĩa vụ của hộ nghèo, nâng cao nhận thức của người nghèo để từng bước tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững...


VĨNH THÀNH

 

.

các thông tin tiện ích