Đề nghị các tỉnh thông báo danh sách xe được cấp biển hiệu xe du lịch, phù hiệu xe hợp đồng

Thứ Hai, 19/04/2021, 22:58 [GMT+7]

Đề nghị các tỉnh thông báo danh sách xe được cấp biển hiệu xe du lịch, phù hiệu xe hợp đồng

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị chỉ đạo các địa phương thông báo danh sách các xe được cấp biển hiệu xe du lịch, phù hiệu xe hợp đồng.


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng xe ô tô (dưới 9 chỗ) có biển kiểm soát do tỉnh Khánh Hòa cấp, sau đó đi các địa phương khác gia nhập hợp tác xã, rồi quay lại hoạt động trên địa bàn tỉnh, sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ để đón trả khách. Các xe này núp bóng các văn phòng, chi nhánh công ty du lịch để thực hiện kinh doanh vận tải hành khách, tổ chức bán vé lẻ như tuyến cố định… gây mất an toàn giao thông và trật tự vận tải, khó khăn cho công tác thanh, kiểm tra, xử lý, quản lý nhà nước về lĩnh vực vận tải.


Vì vậy, Sở Giao thông vận tải đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các sở cùng cấp trong cả nước khi cấp biển hiệu xe du lịch, phù hiệu xe hợp đồng thông báo danh sách các xe này cho cơ quan quản lý vận tải tại địa phương xe đến kinh doanh để kiểm soát, phối hợp quản lý.


THÀNH NAM

.

các thông tin tiện ích