Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa đường ĐT.654C (Sông Cầu - Yang Bay)

Chủ Nhật, 03/01/2021, 22:43 [GMT+7]

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa đường ĐT.654C (Sông Cầu - Yang Bay)

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa đường ĐT.654C (Sông Cầu - Yang Bay).


Theo đó, mục tiêu của dự án là sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông nhằm góp phần nâng cao năng lực phục vụ của tuyến đường ĐT.654C, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây là dự án nhóm C có tổng mức đầu tư hơn 7,7 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh; địa điểm đầu tư tại xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh; thời gian thực hiện năm 2021.


V.THÀNH

 

.

các thông tin tiện ích