Nâng cao chất lượng quản lý kê khai thuế

Chủ Nhật, 31/01/2021, 21:40 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng quản lý kê khai thuế

Ngành Thuế tỉnh Khánh Hòa đã và đang thực hiện chặt chẽ công tác quản lý kê khai thuế. Việc kiểm soát số liệu kê khai của người nộp thuế (NNT) được thực hiện tốt hơn, hạn chế số lượng tờ khai bị lỗi khi nhận vào ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS.


Tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp đạt 98,92%


Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh, năm 2020, toàn ngành Thuế tỉnh có 112.610 lượt NNT nộp hồ sơ khai thuế, đạt 98,92% so với tổng số hồ sơ phải nộp. Trong đó, 110.069 lượt NNT nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn, tăng 1,53% so với năm 2019; 2.541 lượt NNT nộp hồ sơ chậm, giảm 3,13%. Riêng 1.235 lượt NNT không nộp hồ sơ khai thuế do chưa đến hạn nộp tờ khai tháng 11-2020. Nhìn chung, các chi cục thuế đều có tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp/phải nộp và tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn/đã nộp đạt từ 95% trở lên.


Công tác xử phạt vi phạm hành chính về thuế được thực hiện kịp thời. Cơ quan thuế đã xử phạt 1.961 hồ sơ khai thuế nộp chậm với số tiền hơn 1,75 tỷ đồng; đồng thời, đang xử lý 354 hồ sơ khai thuế, gửi biên bản cho NNT. Riêng 226 trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế đã được giải trình là do bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc đang tạm nghỉ; không xử phạt do có tờ trình, không phát sinh nghĩa vụ kê khai thuế…


Triển khai nhiều biện pháp  


Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kê khai thuế còn một số tồn tại. Một số doanh nghiệp chưa chấp hành tốt việc nộp hồ sơ khai thuế. Kế toán làm cùng lúc nhiều doanh nghiệp khai thuế dồn vào những ngày cuối hạn nộp, một số trường hợp thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh sau đó khôi phục mã số thuế... nên còn nộp chậm. Hiện nay, việc xác định các tiêu chí để làm cơ sở ấn định số thuế phải nộp đối với các doanh nghiệp nộp chậm hồ sơ khai thuế gặp khó, nhất là doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề đặc thù. Mặt khác, một số đơn vị nộp nhầm tờ khai, tạm đóng mã số thuế do bỏ địa chỉ kinh doanh, nếu thực hiện ấn định thuế sẽ phát sinh nợ thuế nhưng không thu được tiền trên quyết định ấn định. Số lượng NNT chậm nộp hồ sơ khai thuế lớn, khối lượng công việc nhiều, trong khi số lượng cán bộ phụ trách công tác quản lý doanh nghiệp nói chung và xử phạt vi phạm hành chính thuế nói riêng còn ít.


Không chỉ vậy, theo quy định, biên bản vi phạm hành chính thuế đối với NNT nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định được lập ngay khi nhận được hồ sơ khai thuế của NNT; quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải được ban hành trong vòng 7 ngày kể từ ngày lập biên bản. Tuy nhiên, biên bản gửi cho NNT qua đường bưu điện cũng mất nhiều thời gian, chưa kể trường hợp NNT không hợp tác, kéo dài thời gian ký biên bản nên khó bảo đảm đúng thời gian quy định. Ngoài ra, một số tờ khai NNT gửi trên trang thuế điện tử eTax không có lỗi nhưng vào hệ thống quản lý thuế tập trung TMS lại báo lỗi...


Theo bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế Cục Thuế tỉnh, năm 2021, ngành Thuế tỉnh sẽ  giám sát chặt chẽ số liệu NNT để kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai sai quy định; đôn đốc NNT nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn; xử lý kịp thời các trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế. Cơ quan thuế sẽ thực hiện công tác lập bộ thuế đối với hộ kinh doanh đúng quy trình; rà soát doanh thu năm 2020 phục vụ công tác phân loại NNT kê khai thuế giá trị gia tăng quý, tháng theo chu kỳ ổn định năm 2021. Bên cạnh đó, rà soát báo cáo quyết toán thuế tài nguyên; tạo nghĩa vụ kê khai đối với tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương; rà soát doanh thu, mức thuế ổn định năm 2021 đối với cá nhân kinh doanh khoán thuế; lập bộ thuế phát sinh hàng tháng trong năm. Ngoài ra, cơ quan thuế sẽ lập quyết định miễn, giảm thuế đối với các trường hợp nghỉ hẳn hoặc tạm nghỉ kinh doanh, ra kinh doanh lại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách thuế cho NNT nắm bắt...


N.K

 

.

các thông tin tiện ích