Hoàn thành thu Quỹ phòng, chống thiên tai trong tháng 11

Thứ Sáu, 20/11/2020, 23:54 [GMT+7]

Hoàn thành thu Quỹ phòng, chống thiên tai trong tháng 11

Đó là một trong những yêu cầu tại kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vừa được UBND tỉnh phê duyệt.


Theo đó, thu quỹ từ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh gần 11 tỷ đồng (tương ứng mỗi người 1 ngày lương); thu quỹ từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm, nhưng tối thiểu mỗi đơn vị 500.000 đồng và tối đa 100 triệu đồng; người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm.


UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoàn thành việc nộp quỹ trước ngày 1-12.


H.Đ

 

.

các thông tin tiện ích