Triển khai một số giải pháp cấp bách về ứng phó thiên tai

Thứ Sáu, 09/10/2020, 22:15 [GMT+7]

Triển khai một số giải pháp cấp bách về ứng phó thiên tai

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai một số giải pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ và nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả; coi công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực xử lý tình huống thiên tai của các cấp, ngành; tăng cường thông tin tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời đến cộng đồng dân cư.


Kế hoạch cũng đưa ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong quá trình ứng phó trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai đối với từng loại hình, cấp độ thiên tai cụ thể.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích