Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh

Thứ Sáu, 18/09/2020, 21:53 [GMT+7]

Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh

Sáng 18-9, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn xét tặng Giải thưởng KH-CN tỉnh. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, các trường, viện, tổ chức, doanh nghiệp KH-CN trên địa bàn tỉnh.
 
Các đại biểu được hướng dẫn, phổ biến kế hoạch và Quyết định của UBND tỉnh về quy chế xét tặng Giải thưởng KH-CN tỉnh. Theo đó, việc xét tặng giải thưởng được thực hiện qua 3 cấp gồm: Cấp cơ sở; chuyên ngành và cấp tỉnh. Cấp cơ sở sẽ hoàn thành xét tặng trước ngày 15-12; chuyên ngành hoàn thành trước ngày 1-3-2021; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15-4-2021. Lễ công bố và trao giải thưởng được tổ chức vào ngày 18-5-2021 nhân kỷ niệm ngày KH-CN Việt Nam. Các tác giả công trình tham gia nộp hồ sơ về cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý để xét tặng ở cấp cơ sở trước ngày 30-10; cấp chuyên ngành và tỉnh trước ngày 22-12, nộp hồ sơ tại Sở KH-CN - Khu liên cơ số 1, Trần Phú, TP. Nha Trang. 
 
Đối tượng tham gia giải thưởng là những tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có công trình KH-CN, cụm công trình KH-CN xuất sắc, có giá trị về KH-CN, có tính khả thi đã nghiên cứu, công bố và áp dụng hiệu quả tại Khánh Hòa.
 
Cơ cấu giải thưởng đối với các công trình (nghiên cứu khoa học; nghiên cứu phát triển công nghệ; ứng dụng cộng nghệ) gồm: 3 giải A, 4 giải B, 7 giải C, 12 giải khuyến khích. 
 
K.HÀ
 
.

các thông tin tiện ích