Số người có điện thoại thông minh cài đặt Bluezone còn thấp

Thứ Sáu, 14/08/2020, 18:26 [GMT+7]

Số người có điện thoại thông minh cài đặt Bluezone còn thấp

Theo thống kê của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), tính đến ngày 13-8, lượng người dùng Bluezone trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà mới đạt 194.128 người, chiếm 15,77% tổng số dân. Trong đó, địa phương có số người cài đặt ứng dụng Bluezone nhiều nhất là TP. Nha Trang với 109.528 người; đa số địa phương còn lại chỉ đạt vài chục ngàn người.


Ngày 14-8, Sở TT-TT ban hành công văn triển khai quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, vận động cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là văn bản tiếp sau 3 văn bản đã ban hành ngày 3, 5 và 6-8 của Sở TT-TT đề nghị tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

 


Theo đó, để đảm bảo mục tiêu đến ngày 20-8 có tối thiểu 50% người dùng điện thoại thông minh trên địa bàn được cài ứng dụng Bluezone, Sở TT-TT đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone.

Sở Y tế phối hợp tuyên truyền, vận động tất cả đối tượng thuộc diện phải cách ly (tập trung hay tại nhà) và thuộc diện phải xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn; huy động cả hệ thống chính trị, xã hội của địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn mọi người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone.

Người dân có thể vào trang https://www.bluezone.gov.vn/ để tìm hiểu và được hướng dẫn.

N.V

 

.

các thông tin tiện ích