Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh:

Biểu dương, khen thưởng 59 tập thể, cá nhân

Thứ Sáu, 10/07/2020, 20:49 [GMT+7]

Biểu dương, khen thưởng 59 tập thể, cá nhân

Sáng 10-7, Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu Kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến công nhân lao động giai đoạn 2015 - 2020.
 
Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh đang quản lý 36 công đoàn cơ sở với 7.300 đoàn viên. 5 năm qua, công đoàn đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ. Thông qua các phong trào đã có 2 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo; hơn 85% doanh nghiệp xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; vận động 30 doanh nghiệp ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; vận động đóng góp được hơn 500 triệu đồng cho Quỹ Mái ấm công đoàn, qua đó hỗ trợ xây 15 căn nhà cho công nhân… 
 
Giai đoạn 2020 - 2025, công đoàn sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân; phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên… 
 
Nhân dịp này, công đoàn biểu dương 7 tập thể và 52 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.
 
V.G
 
.

các thông tin tiện ích