Học viện Hải quân tổ chức lễ bế giảng 2 lớp đào tạo theo chức vụ

Thứ Sáu, 10/07/2020, 16:19 [GMT+7]

Học viện Hải quân tổ chức lễ bế giảng 2 lớp đào tạo theo chức vụ

Chiều 10-7, Học viện Hải quân tổ chức lễ bế giảng 2 lớp đào tạo theo chức vụ, gồm: Lớp chuyển loại cán bộ chính trị viên tàu Khóa 25 và Lớp chuyển loại cán bộ tàu chiến đấu mặt nước cấp 2, 3 Khoá 19.

 

2 lớp có tổng số 97 học viên, là những sĩ quan chỉ huy ngành tàu Hải quân, sĩ quan chỉ huy trung đội của các đơn vị trong Quân chủng Hải quân và các quân, binh chủng khác có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, có thể đảm nhiệm chức vụ mới cao hơn. Sau thời gian học tập rèn luyện, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghệ thuật quân sự Việt Nam; nghệ thuật quân sự Hải quân; đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước; nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thềm lục địa Tổ quốc trong tình hình mới. Kết quả tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu, trong đó có 12,3% đạt loại giỏi; 73,1% đạt khá; 14,4% đạt trung bình khá.  

 

Lãnh đạo Học viện Hải quân trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.
Lãnh đạo Học viện Hải quân trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

 

Sau tốt nghiệp, các học viên có đủ phẩm chất, năng lực đảm nhiệm các cương vị như: Thuyền trưởng, thuyền phó, chính trị viên các tàu chiến đấu cấp 2,3 và phát triển ở cương vị công tác cao hơn ở các đơn vị cơ sở Hải quân và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc trên hướng biển, đảo và các nhiệm vụ khác mà Đảng, Nhà nước, quân đội và Quân chủng giao phó.

 

THẾ ANH

 

 

 

 

.

các thông tin tiện ích