Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,06%

Thứ Hai, 29/06/2020, 21:23 [GMT+7]

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,06%

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, 6 tháng đầu năm, tổng quỹ thu được 1.821,308 tỷ đồng, đạt 45,96% kế hoạch, tăng 7,59% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng nợ quỹ còn 178,300 tỷ đồng, thấp hơn 0,27% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH Việt Nam giao. Toàn tỉnh, số người tham gia BHXH bắt buộc là 135.084 người, đạt 80,2%; số người tham gia BHXH tự nguyện 7.500 người, đạt 48,46%; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 125.604 người, đạt 78,55% kế hoạch giao. Riêng số người tham gia BHYT là 1.116.951 người, đạt 97,5% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ dân số đạt 90,06%.


Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng đã giải quyết 845 hồ sơ hưởng BHXH bắt buộc hàng tháng; 6.388 hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần; giải quyết chế độ 45.987 trường hợp ốm đau, 7.649 trường hợp thai sản, 1.898 trường hợp nghỉ dưỡng sức; tiếp nhận và giao trả kết quả đúng thời hạn 98.880 lượt hồ sơ…


M.T

.

các thông tin tiện ích