Giám sát chống gian lận doanh thu BOT

Chủ Nhật, 31/05/2020, 22:41 [GMT+7]

Giám sát chống gian lận doanh thu BOT

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cục quản lý đường bộ, các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BOT triển khai thực hiện kiểm tra số thu, lưu lượng xe qua trạm, sao lưu dữ liệu tại các trạm thu phí BOT.


Theo đó, đơn vị này yêu cầu các chủ đầu tư và doanh nghiệp dự án BOT cần tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất công tác thu phí; triển khai các biện pháp chống gian lận và thất thoát doanh thu; có hình thức xử nghiêm đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Đồng thời, chủ đầu tư và doanh nghiệp dự án BOT phải thực hiện quản lý thu phí theo quy định của pháp luật, hợp đồng BOT, các chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.


T. NAM

.

các thông tin tiện ích