Giảm phí, lệ phí một số lĩnh vực

Chủ Nhật, 31/05/2020, 22:47 [GMT+7]

Giảm phí, lệ phí một số lĩnh vực

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, trong tháng 5, Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư giảm phí, lệ phí đối với một số lĩnh vực xây dựng, du lịch, tài nguyên nước. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh về vấn đề này.


- Xin ông cho biết, Thông tư số 34 ngày 5-5-2020 quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng như thế nào?


- Theo Thông tư số 34, từ ngày 5-5 đến 31-12-2020, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (theo Thông tư số 172/2016); phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở (quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016); phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016) đều nộp bằng 50% so với quy định hiện hành.

 


- Vậy còn mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo Thông tư số 35 ngày 5-5-2020 quy định như thế nào, thưa ông?


- Theo Thông tư số 35, từ ngày 5-5 đến 31-12-2020, một số loại giấy phép kinh doanh được giảm tới 50% phí so với quy định hiện hành. Cụ thể, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 33 ngày 30-3-2018.


- Ông có thể cho biết, Thông tư số 36 ngày 5-5-2020 quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan Trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn thế nào?


- Từ ngày 5-5 đến 31-12-2020, một số phí trong lĩnh vực tài nguyên nước sẽ được giảm 20%, phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ được giảm 30% so với quy định hiện hành. Cụ thể, đối với phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan Trung ương thực hiện sẽ nộp phí bằng 80% mức phí quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 270 ngày 14-11-2016. Riêng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ nộp phí bằng 70% mức quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 197 ngày 8-11-2016.


- Mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán theo Thông tư số 37 ngày 7-5-2020 được quy định thế nào, thưa ông?


- Từ ngày 7-5 đến 31-12-2020, người nộp thuế nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016  (trừ khoản phí, lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán).


Kể từ ngày 1-1-2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước đây.


Xin cảm ơn ông!


KIM THAO (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích