Đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Nha Trang

Thứ Năm, 14/05/2020, 00:08 [GMT+7]

Đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Nha Trang

Trên cơ sở chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 159/TB-VPCP ngày 24-3-2017, cho phép lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025, cùng với điều chỉnh cục bộ một số khu vực nếu cần thiết; theo nội dung đề xuất, báo cáo của Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Vinpearl và ý kiến thống nhất của các sở, ban, ngành có liên quan, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025.


Nội dung điều chỉnh gồm, bổ sung cầu vượt biển qua đảo Hòn Tre và phát triển mở rộng quỹ đất 2 bên đầu cầu để làm hệ thống đường dẫn, nút giao thông, bến bãi và các công trình dịch vụ; bổ sung kết nối Khu đô thị An Viên qua khu dân cư Hòn Rớ - Đại lộ Nguyễn Tất Thành; nghiên cứu mở rộng một số khu vực trên đảo Hòn Tre so với đồ án Quy hoạch chung năm 2012; cập nhật bổ sung các tuyến đường, nội dung đã được Bộ Quốc Phòng thống nhất chủ trương về an ninh - quốc phòng và cập nhật, khớp nối nội dung các đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong khu vực nghiên cứu điều chỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt; nghiên cứu chuyển đổi chức năng từ khu du lịch dịch vụ sang khu đô thị đối với một số khu vực.


UBND tỉnh giao Sở Xây dựng kiểm tra cụ thể các nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Vinpearl, các nội dung ý kiến của các sở, ngành, địa phương, các quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng liên quan đến tài trợ lập quy hoạch, hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua nội dung trước khi trình Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Thiện Tâm

.

các thông tin tiện ích