Ninh Hòa: Năm 2020, sẽ thu hồi 216,62ha đất

Thứ Hai, 23/03/2020, 22:06 [GMT+7]

Ninh Hòa: Năm 2020, sẽ thu hồi 216,62ha đất

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Ninh Hòa. Theo đó, thị xã sẽ thu hồi 216,62ha đất (đất nông nghiệp 200,6ha và đất phi nông nghiệp 16,02ha); chuyển mục đích sử dụng đất 591,15ha; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 30,55ha.


UBND tỉnh giao thị xã Ninh Hòa công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn; tổ chức thực hiện thống nhất từ thị xã đến xã, phường; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch được duyệt; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý sử dụng đất theo kế hoạch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất.


V.L

.

các thông tin tiện ích