Khánh Vĩnh: Độ che phủ rừng đạt 76,75%

Thứ Ba, 24/03/2020, 21:51 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Độ che phủ rừng đạt 76,75%

UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa có quyết định phê duyệt và công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn huyện năm 2019.


Theo đó, diện tích đất có rừng toàn huyện là 89.577,83ha. Trong đó, đất có rừng thuộc quy hoạch 3 loại rừng là 82.782,65ha (rừng đặc dụng 6.244,83ha, rừng phòng hộ 42.241,94ha, rừng sản xuất 34.295,88ha); đất có rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 6.795,18ha. Diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng 16.643,27ha (trong đó, diện tích đã trồng chưa thành rừng là 1.255,08ha, diện tích đất để phát triển lâm nghiệp 15.388,19ha). Độ che phủ rừng toàn huyện 76,75%.


V.THÀNH

.

các thông tin tiện ích