Mở rộng phạm vi ủy quyền cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ Bảy, 14/12/2019, 01:35 [GMT+7]

Mở rộng phạm vi ủy quyền cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ khi sở ủy quyền cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) các huyện, thị xã, thành phố đối với hộ gia đình, cá nhân từ cuối năm 2018, thời gian giải quyết đã rút ngắn 2 - 3 ngày so với trước đây. Tuy nhiên, có một số vướng mắc ảnh hưởng đến hiệu quả ủy quyền. Phần mềm một cửa điện tử thường xuyên bị lỗi hoặc xử lý hồ sơ chậm; một số tính năng chưa đáp ứng được yêu cầu; trường hợp giám đốc chi nhánh VPĐKĐĐ đi công tác hoặc nghỉ phép phải chuyển hồ sơ ngược cho Giám đốc Sở Tài  nguyên và Môi trường ký GCNQSDĐ.


Với tình hình đó, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh được cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp giám đốc chi nhánh VPĐKĐĐ tại các huyện, thị xã, thành phố đi công tác hoặc nghỉ phép, nghỉ ốm để kịp thời giải quyết hồ sơ. Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp, khắc phục các lỗi trên phần mềm một cửa điện tử để kịp thời giải quyết hồ sơ cho công dân; cơ quan thuế khi phát hành thông báo thuế phải gắn văn bản trên phần mềm một cửa điện tử để đơn vị tiếp nhận liên thông biết.


D.N
 

.

các thông tin tiện ích