Năm 2019: Toàn tỉnh phấn đấu có 92/140 xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

Chủ Nhật, 14/07/2019, 23:58 [GMT+7]

Năm 2019: Toàn tỉnh phấn đấu có 92/140 xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, hàng năm, toàn tỉnh luôn duy trì được 137/140 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Đồng thời, đầu năm 2019, tỉnh cũng đặt mục tiêu duy trì 137/140 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.


Tuy nhiên, theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 3-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em thì đã có nhiều thay đổi về các tiêu chí đánh giá, xét duyệt. Vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em năm 2019; đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều chỉnh chỉ tiêu xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em năm 2019. Theo đó, năm 2019 toàn tỉnh đặt mục tiêu có 92/140 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.


V.G

.

các thông tin tiện ích