Huyện Khánh Vĩnh:

2.450 hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn phát triển sản xuất

Thứ Sáu, 14/06/2019, 14:39 [GMT+7]

2.450 hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn phát triển sản xuất

Ngày 14-6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã giám sát về hiệu quả cho vay vốn đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

 

 

Đoàn giám sát thăm mô hình sản xuất nuôi dê và trồng bưởi da xanh của hộ Cao Văn Lếp.
Đoàn giám sát thăm mô hình sản xuất nuôi dê và trồng bưởi da xanh của hộ Cao Văn Lếp.

 

 
Theo báo cáo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh, đến ngày 31-5-2019, huyện Khánh Vĩnh có 7.258 hộ đồng bào dân tộc thiểu số; 5.464 hộ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách với số tiền hơn 110 tỷ đồng chiếm tỷ lệ hơn 75%, trong đó nợ quá hạn 241 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,22%. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo là người DTTS được tiếp cận nguồn vốn là trên 2.450 hộ, trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn theo quyết định 3347 được UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ lãi suất là 594 hộ. Các hộ vay chủ yếu để trồng mía, bưởi da xanh, nuôi bò… và gần đây nhất là nuôi dê. Nhờ đó bình quân mỗi năm huyện có gần 300 hộ thoát nghèo. 
 
Qua giám sát, đoàn đánh giá Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho vay đúng đối tượng, mục đích. Đoàn đề xuất, huyện phân tích chương trình cho vay nào mang lại hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn; tạo thuận lợi, sự đồng thuận trong đồng bào DTTS; quan tâm, hỗ trợ người dân trong phát triển sản xuất, tạo đầu ra cho các sản phẩm, giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
Trước đó, đoàn cũng đã đến xã Khánh Nam thăm mô hình nuôi dê và trồng bưởi của hộ Cao Văn Lếp và trồng keo của hộ Cao Thị Hoa. Những mô hình này nhờ nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh đến nay đang phát triển tốt, cho thu nhập ổn định.
 
Mã Phương
 
.

các thông tin tiện ích