346 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Chủ Nhật, 09/06/2019, 20:15 [GMT+7]

346 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Liên đoàn Lao động TP. Nha Trang vừa có văn bản thông báo danh sách 346 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018.


Trong đó, có 172 đơn vị thuộc Liên đoàn Lao động TP. Nha Trang; 2 đơn vị thuộc Công đoàn (CĐ) ngành Công Thương tỉnh; 20 đơn vị thuộc CĐ ngành Y tế tỉnh, 7 đơn vị thuộc CĐ ngành Xây dựng tỉnh; 15 đơn vị thuộc CĐ ngành Nông nghiệp tỉnh; 3 đơn vị thuộc CĐ ngành Giao thông tỉnh; 10 đơn vị thuộc CĐ ngành Giáo dục tỉnh; 73 đơn vị thuộc CĐ Viên chức tỉnh; 9 đơn vị thuộc CĐ Tổng Công ty Khánh Việt; 9 đơn vị thuộc CĐ Bưu điện tỉnh; 16 đơn vị CĐ trực thuộc Trung ương; 3 đơn vị CĐ cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; 10 đơn vị đạt chuẩn cơ quan văn hóa lần thứ nhất.   


N.D

.

các thông tin tiện ích