Triển khai chiến dịch truyền thông về dân số năm 2019

Chủ Nhật, 09/06/2019, 20:18 [GMT+7]

Triển khai chiến dịch truyền thông về dân số năm 2019

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng, ban hành, triển khai chiến dịch truyền thông dân số năm 2019 trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 10; lựa chọn và phân bổ số lượng địa bàn tổ chức chiến dịch cho từng địa phương phù hợp.


Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền dân số - phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ); cung cấp các sản phẩm truyền thông theo hướng dẫn của Tổng cục Dân số - KHHGĐ (Bộ Y tế) và các sản phẩm truyền thông mang tính đặc thù của địa phương.


Các địa phương được phân bổ địa bàn chiến dịch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó đảm bảo ưu tiên 100% xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo và lựa chọn xã có mức sinh cao, xã còn khó khăn về cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, KHHGĐ để thực hiện chiến dịch. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng chỉ tiêu các gói dịch vụ gồm: KHHGĐ; phòng, chống viêm nhiễm đường sinh sản; tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; sàng lọc trước sinh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương…


N.D

.

các thông tin tiện ích